500 1000 מטרים של בדידות

עד לאן מותר לי ללכת בסגר תשרי?
או